Kuleta - Money Manager
Finance

Kuleta - Money Manager

0 / 5

Publish date

Aug 16, 2018

Version

Version 1.1.1

Downloads

114

Updated date

Aug 16, 2018

Permissions

Kuleta - Money Manager by Mergim Krasniqi

Kuleta - Money Manager, is an application which serves to manage money, especially managing of incomes and expenses of the month. With this application you can track all the incomes and expenses you make within a period of time, also you can manage all your savings and borrowings.

Kuleta - Menaxhuesi i Parave, është aplikacion i cili shërben për menaxhimin e parasë, saktësishtë menaxhimin e hyrjeve dhe të shpenzimeve mujore. Me anë të këtij aplikacioni ju mund ti shikoni të gjitha hyrjet dhe shpenzimet që i keni bërë mbrenda një periudhe kohore, poashtu keni mundësinë që ti menaxhoni huazimet apo kursimet tuaja.
Show more